L'Ajuntament de l'Arboç redueix significativament el termini de pagament a proveïdors

L’Arboç, 15 Juny de 2017

El consistori arbocenc ha disminuït de manera destacada el termini de pagament a proveïdors després d'una política d'optimització dels recursos i de contenció de les despeses. L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, manifesta que "aquestes dades confirmen el compromís de l'equip de govern per reduir de manera progressiva els terminis de pagament; l'objectiu és adoptar mesures d'impuls a l'activitat econòmica per afavorir la liquiditat dels proveïdors".

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament actual és de 9,41 dies, mentre que l'any 2011 era d'uns 180 dies, un fet que va obligar el consistori a sol•licitar una línia de crèdit habilitada per l'Estat espanyol. Aquesta actuació, a més, va permetre que l'Ajuntament assolís en els anys successius el principi de sostenibilitat financera, disposant així de la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

Amb aquest període mitjà de pagament a proveïdors de 9,41 dies, l'Ajuntament de l'Arboç es troba dins el límit de 30 dies establerts a la normativa de morositat, d'acord amb el que estipula el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, i compleix la Llei Orgànica 2/2012, de 2 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

Font: Gabinet de Premsa de l'Ajuntament de l'Arboç

AGENDA D'ACTES

2

JUN

2 Juny de 2018 - a 2/4 de 7 de la tarda, al local de la penya

25è Aniversari de la Penya Barcelonista 'Salvador Sadurní' de l'Arboç

més informació


Copyright © 2018 - Ajuntament de l'Arboç

Ets el visitant nº: 6948800

L'Ajuntament de l'Arboç redueix significativament el termini de pagament a proveïdors