banner est whatsapp

L┤Ajuntament de l┤Arboš aprova les bases de nous ajuts per l┤obertura de locals comercials, contractaciˇ d┤aturats i nous aut˛noms

L'Arboç, 30/03/2023 10:16:11

Aquests ajuts s┤han aprovat amb l┤objectiu de fomentar i promoure l┤activitat econ˛mica al municipi


L'Ajuntament de l'Arboç ha aprovat recentment una bateria d'ajuts i subvencions per a l'inici d'activitats en locals, contractació d'aturats i nous autònoms. Aquests ajuts tenen per objectiu fomentar i promoure l'activitat econòmica a la vila i que els i les arbocenques se'n beneficiïn amb més oferta comercial i la possibilitat de treballar,

Es tracta de subvencions per ajudar a les empreses que hagin realitzat durant el 2022 contractacions de treballadors/es empadronats/ades al municipi que es trobaven en situació d'atur. La quantia de la subvenció variarà en funció del següent escalat:

- Es bonificarà les contractacions indefinides amb un import de 1.200 €

- Es bonificarà les contractacions als fixos discontinus d'entre 6 i 12 mesos amb un import de 500 €.

Aquestes bonificacions es veuran incrementats en un 20% quan les persones contractades siguin joves menors de 30 anys o pertanyin a algun dels col·lectius de persones amb discapacitat (mínim un 33%), majors de 55 anys o dones, violència de gènere o risc d'exclusió social. Aquests percentatges d'increment no seran acumulatius.

Els contractes de treball poden ser indefinits, a temps parcial de durada determinada o qualsevol altra modalitat en què es contracti a persones que estiguin inscrites a l'atur a través dels Organismes corresponents.

L'import total que es destinarà a aquest ajut serà de 12.000 €


Els ajuts també contemplen subvencions públiques per a les persones que inicien una activitat econòmica en un local buit i/o remodelació d'un existent dins i fora del nucli antic del municipi.

L'atorgament dels imports que s'abonaran als sol·licitants aniran en funció del règim al qual estigui sotmesa l'activitat.

L'import màxim de subvenció a percebre per cada sol·licitant no podrà excedir:

- Llicència ambiental 750€.

- Comunicació prèvia d'obertura 480€.

- Comunicació prèvia o declaració responsable 300 €

L'import màxim que l'Ajuntament destinarà a aquesta subvenció serà de 3.000€. Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, i també s'informarà de la documentació necessària que cal aportar i els requisits que cal complir.

També inclouen ajuts per als autònoms/mes que s'hagin donat d'alta en règim RETA o similar durant l'any 2022 i estiguin empadronats/des al municipi de l'Arboç. Consisteixen en una quantia econòmica com a màxim de 360€ que haurà de destinar-se a satisfer pagaments als autònoms que es donin d'alta amb règim RETA i mutualitats equivalents a la Seguretat Social, o que anteriorment ho estiguessin. (No haver exercit com autònom en els dos últims anys laborables).

L'import total que l'Ajuntament destinarà a aquesta subvenció serà de 7.200€ màxim.

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a partir de la publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, i també s'informarà de la documentació necessària que cal aportar i els requisits que cal complir.

Font: Redacció

AGENDA
EL TEMPS
PodcastVeure tots
PUBLICITAT
ghjghjgh
Uniˇ europea VAGUERIA PENEDES Diputaciˇ Tarragona GenCat