banner est whatsapp

L´Ajuntament de l´Arboç aprova les bases per a l´atorgament de subvencions per a la substitució de banyeres per dutxes

L'Arboç, 31/03/2023 10:16:54

Des de la Regidoria de Serveis Socials s´ha observat la necessitat d´ajudar als majors de 65 anys a millorar l´accessibilitat dels seus habitatges, concretament la substitució de banyera per plat de dutxa, amb la finalitat de reforçar l´atenció a la dependència


L'Ajuntament de l'Arboç ha aprovat les bases per a la concessió d'ajuts per a la substitució de la banyera per plats de dutxa. L'Ajuntament vol d'ajudar a les persones majors de 65 a millorar l'accessibilitat dels seus habitatges, i aquest element facilita l'accés al bany i contribueix a l'estalvi d'aigua, tan necessari amb la sequera que estem patint.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones propietàries o usufructuàries dels habitatges en què es compleixin un dels següents requisits:

a) Hi resideixi alguna persona que tingui complerts els 65 anys,

b) Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l'establerta l'article 3.d) de la llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

c) Trobar-se en situació de dependència tal com es desprèn de l'article 2.2 de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

També poden ser beneficiàries les persones arrendatàries que disposin del consentiment per escrit dels propietaris per a la realització de les obres, i compleixin un dels requisits a), b) i c).

L'import de la subvenció serà el 25% del cost real de l'actuació, la quantia màxima de la subvenció és fixa en 300 € per habitatge on s'executi l'actuació. En la convocatòria corresponent s'indicarà la partida pressupostària i l'import del crèdit retingut.

Les sol·licituds de subvenció s'hauran de presentar al registre electrònic general de l'Ajuntament de l'Arboç en el termini corresponent que es fixi en la convocatòria.

Font: Redacció

AGENDA
EL TEMPS
PodcastVeure tots
PUBLICITAT
ghjghjgh
Unió europea VAGUERIA PENEDES Diputació Tarragona GenCat