banner est whatsapp

Votacions del darrer Ple ordinari de l´Ajuntament de l´Arboç celebrat el dijous 30 de maig de 2024

L'Arboç, 12/06/2024 10:10:53


Aprovació de l'acta del ple ordinari 2/24 de data, 11 d'abril de 2024 📋
Aprovada per unanimitat.

Aprovació de l'acta del ple extraordinari urgent 3/24 de data, 17 d'abril de 2024 📋
Aprovada per unanimitat.

Aprovació de l'acta del ple extraordinari urgent 15/23 de data, 29 de desembre de 2023 📋
Aprovada per unanimitat.

Expedient 1438/2024: Moció d'ERC per a la construcció d'un rocòdrom a l'Arboç 🧗
Aprovada per unanimitat.

Expedient 1439/2024: Moció d'ERC per a la realització d'un pla de camins del terme municipal de l'Arboç 🛤️
Aprovada per unanimitat.

Expedient 1440/2024: Moció d'ERC adhesió i suport als actes dels 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés 📚
Aprovada per unanimitat.

Expedient 1454/2024: Moció del grup municipal Alternativa per l'Arboç per a la creació de la figura del defensor o defensora de la ciutadania a l'Arboç ⚖️
No aprovada - 6 vots en contra (PSC), 5 vots a favor (Alternativa i ERC).

Expedient 1455/2024: Moció del grup municipal Alternativa per l'Arboç per a la gratuïtat de la taxa d'ocupació de la via pública per a les entitats i associacions de l'Arboç sense ànim de lucre 🏢
Aprovada per unanimitat.

Expedient 1456/2024: Moció del grup municipal Alternativa per l'Arboç per garantir la continuïtat docent de l'Escola de Puntaires de l'Arboç 🏫
No aprovada - 6 vots en contra (PSC), 5 vots a favor (Alternativa i ERC).

Expedient 1457/2024: Moció del grup municipal d'Alternativa per l'Arboç per tal d'augmentar el personal de la biblioteca municipal 📖
No aprovada - 6 vots en contra (PSC), 5 vots a favor (Alternativa i ERC).

Expedient 1458/2024: Moció del grup municipal Alternativa per l'Arboç per a impulsar una línia d'ajut per a l'execució d'obres de rehabilitació de béns declarats com a bé cultural d'interès local (BCIL) 🏛️
Aprovada per unanimitat.

Expedient 1079/2024: Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l'Arboç, núm. 18 àmbit i polígon d'actuació núm. 19 «La Cooperativa» 🏗️
Aprovada per 6 vots (PSC) + 1 vot (ERC), 4 abstencions (Alternativa).

Expedient 2411/2023: Aprovació provisional de les ordenances fiscals núm. 7, 10 i 18 💸
Aprovada per 6 vots (PSC) + 1 vot (ERC), 4 abstencions (Alternativa).

Expedient 2298/2023: Aprovació protocol d'actuació en cas d'assetjament pel personal de l'ajuntament 2024 🚨
Aprovada per 6 vots (PSC) + 1 vot (ERC), 4 abstencions (Alternativa).

Expedient 1402/2024: Actualització nomenaments de persones de referència i comissió d'assetjament del protocol d'actuació en cas d'assetjament pel personal de l'ajuntament 🛡️
Aprovada per 6 vots (PSC) + 1 vot (ERC), 4 abstencions (Alternativa).

Expedient 2534/2023: Rectificació d'un error material contingut en l'acord adoptat pel ple de la corporació de data, 2 de novembre de 2023 de pròrroga del contracte de gestió i explotació del servei públic de piscina municipal i altres activitats 🏊
Aprovada per 6 vots (PSC) + 1 vot (ERC), 4 abstencions (Alternativa).

Font: Redacció

AGENDA
EL TEMPS
PodcastVeure tots
PUBLICITAT
ghjghjgh
Unió europea VAGUERIA PENEDES Diputació Tarragona GenCat